VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoop overeenkomsten door O&J Sport.nl.

Prijzen:

Alle prijzen zijn inclusief BTW.
OJ-Sport.nl behoudt zich het recht prijsverhogingen aan de koper door te berekenen.
De prijzen vermeld op de internetsite zijn niet bindend en kunnen ten alle tijden worden gewijzigd.
Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend en te gelden voor de aangegeven periode.
Eerder of later verleende kortingen binden OJ-Sport.nl op geen enkele wijze.

Verzendmethode

Bij orders onder de € 150,00 (incl. btw) berekent OJ-Sport.nl € 6,95 verzendkosten.
Bij orders boven de € 150,00 worden geen verzendkosten berekend, tenzij anders vermeld (dit geldt alleen voor Nederland).

Binnen Nederland verzenden wij onze pakketten normaal gesproken met GLS.
Voor het buitenland verzenden wij onze pakketten met TPG post.

Indien het pakketje niet ontvangst genomen kan worden, zal GLS een kaart in de bus doen.
Hierop staat een telefoonnummer.
U kunt telefonisch contact opnemen met GLS om een nieuwe afleverdatum af te spreken om het pakketje in ontvangst te nemen.

OJ-Sport.nl heeft geen invloed op de tijden wanneer een pakketje afgeleverd wordt.
Ook kunnen er geen voorkeuren doorgegeven worden aan de GLS (bijvoorbeeld afleverdag).

Verzenden naar een postbusnummer is niet mogelijk.
Wanneer u bij “afleveradres” een postbusnummer hebt staan dan moet u dit wijzigen.

Voor grote aantallen, zware en/of volumineuze artikelen gelden afwijkende verzendkosten.
Goederen worden geleverd zoals is gekozen bij verzendmethode.
OJ-Sport.nl is gerechtigd de order in gedeelten uit te voeren.

Indien de klant opdracht geeft aan OJ-Sport.nl de artikelen in delen (gedeeltelijke levering) te verzenden, kunnen er extra
verzendkosten in rekening worden gebracht.

Betaalmethodes:

We hebben op O&J Sport twee mogelijkheden om je producten te betalen namelijk:

Ideal via Mollie is een directe overschrijving aan ons via je eigen bank, werkt simpel en is volledige veilig afgeschermd.

of betaal je liever via een overschrijving dan het totale verschuldigde bedrag dient te geschieden aan O & J Sport door middel van de het bedrag over te maken op bankrekening ABN Amro – NL96ABNA0483240028

Levertijden:

De in orderbevestigingen genoemde levertermijnen zijn te goeder trouw opgegeven, doch zijn niet als bindend te beschouwen.
Overschrijding van de levertermijn, door welke oorzaak ook, geeft de kopende partij niet het recht op ontbinding der overeenkomst, op schadevergoeding en/of niet nakoming van enig ontstane verplichting.

Betaling:

De betaling dient te gescheiden, volgens de daarvoor gekozen betaalmethode, tenzij anders overeengekomen.
Bij de betaalmethode “Vooruit” is de kopende partij automatisch in verzuim wanneer deze na 4 weken het verschuldigde bedrag
nog niet heeft betaald.
OJ-Sport.nl heeft dan het recht de bestelling automatisch de annuleren.

Garantie:

OJ-Sport.nl staat er voor in dat de geleverde goederen beantwoorden aan de overeenkomst.
OJ-Sport.nl garandeert tevens dat de goederen voldoen aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid.
Op de garantie kan geen aanspraak worden gemaakt als het defect of slijtage het gevolg is van nalatig onderhoud, onjuist en/of ondeskundig gebruik of als slijtage kan worden beschouwd.

Retourgarantie producten Verkoop-op-afstand:

Uitsluitend indien producten niet geleverd worden volgens de oorspronkelijke bestelling (verkeerde maat, verkeerde kleur,
fabricagefout) is het bestelde te retourneren en zijn de retourkosten voor rekening van OJ-Sport.nl .

Privacy:

De door de kopende partij verstrekte gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van OJ-Sport.nl .
Het klantenbestand zal gebruikt worden ter uitvoering en afwikkeling van de bestelling en voor marketingdoeleinden.
Aan derden zal geen inzage worden gegeven in het OJ-Sport.nl klantenbestand.

Eigendom:

Alle goederen blijven eigendom van OJ-Sport.nl zolang het totaal verschuldigde bedrag niet is voldaan.

Aansprakelijkheid:

OJ-Sport.nl is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van onjuist en/of ondeskundig gebruik der geleverde goederen.

Nederlands recht:

Alle overeenkomsten, waar deze voorwaarden van toepassing op zijn verklaard, zijn onderworpen aan het Nederlands recht.