PRIVACY

Kijk ook bij de voorwaarden van toepassing op alle bestellingen gedaan op deze website.

Privacy:

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het afhandelen van uw bestelling.
Alle klantgegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) door ons opgeslagen en verwerkt.

Inlichtingen:

Al uw persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde kosteloos opvragen, corrigeren, intrekken of verwijderen.
Neem hiertoe contact op met ons per email of stuur ons een schriftelijk verzoek per post.

 

Informatie aan derden:

Wij geven uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw adres en e-mailadres, niet door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

Hiervan uitgesloten zijn de bedrijven die wij inschakelen voor de uitvoering van onze orders en die voor de afwikkeling van de bestelling bepaalde gegevens nodig hebben. (zoals de expediteur die de levering uitvoert en de kredietinstelling die zorgt voor het afhandelen van de betaling).
In deze gevallen worden echter uitsluitend de minimaal noodzakelijke gegevens doorgegeven.